การเดินทางของเมฆน้อย

หนังสือนิทาน “การเดินทางของเมฆน้อย”
ผลงานของ ร็อบ ฮอดจ์ซัน
สำนักพิมพ์ Amarin Kids

ผจญภัยไปกับเมฆน้อยที่จะมาเล่าเรื่องราววัฏจักรของก้อนเมฆ พร้อมสนุกไปกับเรียนรู้เรื่องฝนและสภาพอากาศ เริ่มจากหยดน้ำที่ระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าเกาะกลุ่มกันจนเป็นก้อนเมฆ แล้วถูกสายลมพัดไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เมื่อเจออากาศหนาว ก้อนเมฆก็จับกลุ่มกันร่วงลงมาเป็นหิมะ และยิ่งก้อนเมฆรวมตัวกันหนาแน่นมากขึ้นเท่าไร สุดท้ายก็จะกลั่นตัวลงมาเป็นหยดน้ำ ซึ่งก็คือฝน

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close