ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นปลา

หนังสือนิทาน “ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นปลา”
ผลงานของ ทอม ซัลลิแวน
สำนักพิมพ์ Amarin Kids

จากปลาที่เลี้ยงไว้ในขวดโหล กับเด็กชายช่างพูดที่เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเอง หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งจะช่วยเปิดประตูบานแรกสู่โลกของวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก ๆ เป็นพลังผลักดันให้เขากล้าที่จะฝันยิ่งใหญ่ และเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close