ตัวเลขทำอะไร

หนังสือนิทาน “ตัวเลขทำอะไร”
ผลงานของ ชีวัน วิสาสะ
รางวัลนิทานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2541 จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ Amarin Kids

เรื่องนี้เด็ก ๆ จะได้แปลกใจกับตัวเลขที่มีชีวิตชีวา ด้วยการลองถามเด็ก ๆ ดูว่า ตัวเลขทำอะไร ให้ดูภาพโดยไม่เน้นตัวหนังสือ เพราะตัวหนังสือคือส่วนหนึ่งของภาพ เด็ก ๆ จะอ่านภาพแล้วตอบ คำตอบของเด็ก ๆ จะใกล้เคียงกับตัวหนังสือ คุณพ่อคุณแม่และคุณครูทวนคำตอบให้ตรงกับหนังสือให้เด็กพูดตาม

เนื้อเรื่องที่ใช้คำที่มีสัมผัสและคำง่าย ๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ จดจำด้วยความสนุก จบเล่มแล้วทวนใหม่ แล้วจะแปลกใจว่า เด็ก ๆ จำได้ทั้งเล่ม ชวนเด็กอ่านสนุก แล้วชวนวาดตัวเลขขึ้นมาใหม่ เพื่อจินตนาการว่าตัวเลขจะทำอะไรอีก

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close