ถึงสถานีแห่งความสุขแล้วปลุกฉันด้วย

ความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่อยู่ระหว่างทางที่ก้าวเดินไป

เรื่องราวของฉีปู่ตุ้น ตำรวจสายสืบวัยเกษียณผู้ทำงานรับใช้ประชาชนบนเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้มากว่า 40 ปี เขาหวังชดเชยเวลาที่เคยทุ่มเทให้กับงานหนักซึ่งเคยเบียดเบียนช่วงเวลาความสุขของภรรยากับลูกให้จงได้

ผลงานนิยายเรื่องยาวที่เกิดจากหนังสือนิยายภาพ Wake me up at Happyland ที่สร้างปรากฎการณ์ความนิยมทั่วโลกอินเทอร์เน็ต

ถึงสถานีแห่งความสุขแล้วปลุกฉันด้วย
ผู้เขียน : ทีโม่ หลิน
ผู้แปล : ภาวิตา ทองเจริญ
สำนักพิมพ์ : Piccolo

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close