หนังสือสวดมนต์ร่วมสมัยเพื่อความสิริมงคล เมตตามหานิยม ลาภผล ความสำเร็จ สุขภาพดี และป้องกันภัยจากศัตรู และอันตรายต่าง ๆ
-บทสวดมนต์ประจำวัน
-บทสวดมนต์พระปริตร
-คาถาป้องกันภัยและแคล้วคลาดจากภัยอันตราย
-บทแผ่เมตตา

บทสวดมนต์ พิชิตมาร สร้างบารมี
รวบรวมโดย ภัทรภร นิลเศรษฐี
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ธรรมะ
อ่านโดย สุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมร
ผลิตหนังสือเสียงโดย นายดำ สตูดิโอ

สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close