ผู้ช่วยตัวจิ๋วกับภารกิจส่งข้าวกล่อง

หนังสือนิทาน “ผู้ช่วยตัวจิ๋วกับภารกิจส่งข้าวกล่อง”
ผลงานของ นะกะงะวะ จิฮิโระ (Chihiro Nakagawa)
สำนักพิมพ์ Amarin Kids

ออกทำภารกิจส่งข้าวกล่องทางเรือกับผู้ช่วยตัวจิ๋ว การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ของพวกเค้าจะสำเร็จหรือไม่นะ!

เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อผู้ช่วยตัวจิ๋วต้องออกทำภารกิจนำข้าวกล่องไปส่งให้สำเร็จ แต่การเดินทางไปส่งข้าวกล่องครั้งนี้ พวกเขาเดินทางด้วยเรือ ซึ่งในระหว่างการเดินทางทำภารกิจครั้งนี้ ผู้ช่วยตัวจิ๋วจะต้องเจอกับอะไรบ้างและจะนำข้าวกล่องแสนอร่อยไปส่งถึงผู้รับได้สำเร็จหรือไม่

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close