พี่น้องเพนกวิน นั่งรถไฟสนุกจัง

พี่น้องเพนกวินนั่งรถไฟสนุกจัง
ผลงานของ Noriko Kudoh
สำนักพิมพ์ Amarin Kids

เมื่อเพนกวินสามพี่น้อง พี่สาว เพนจัง และกวิ้นจัง ออกเดินทางด้วยกันเพียงลำพังด้วยรถไฟเป็นครั้งแรก แต่แล้วเรื่องไปคาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเพนจังทำตั๋วรถไฟหาย พี่น้องเพนกวินจะแก้ปัญหานี้อย่างไร แล้วปลายทางที่สามพี่น้องจะไปคือที่ไหนกันนะ

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close