ร้านรองเท้าคุณหมีขาวกับรองเท้าเล็กจิ๋ว 103 คู่

ร้านรองเท้าคุณหมีขาวกับรองเท้าเล็กจิ๋ว 103 คู่
Yukako Ohde
สำนักพิมพ์ Amarin Kids

เรื่องราวความรัก ความอบอุ่น ที่เริ่มขึ้นในวันหนึ่ง ซึ่งมีจดหมายเล็กจิ๋วส่งมาถึงร้านรองเท้าคุณหมีขาว เนื้อหาในจดหมายมีอยู่ว่า โรงเรียนอนุบาลที่กำลังจะเปิดใหม่ ต้องการสั่งทำรองเท้าคู่จิ๋ว 103 คู่ ครอบครัวคุณหมีขาวจะเร่งมือทำรองเท้าได้ทันหรือไม่นะ!

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close