หนังยางแสนรักของฉัน

หนังสือนิทาน “หนังยางแสนรักของฉัน”
ผลงานของ ชินสุเกะ โยชิทาเกะ (Yoshitake Shinsuke)
สำนักพิมพ์ Amarin Kids

นิทานภาพสำหรับเด็กวัยหัดอ่าน เนื้อเรื่องเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็ก ส่งเสริมจินตนาการจากสิ่งของใกล้ตัวอย่างหนังยาง นอกจากนั้นยังสะท้อนพฤติกรรมของเด็กที่อยากมีสิ่งของเป็นของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้คุณค่าในสิ่งของทั้งของตนเองและของผู้อื่นด้วย

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close