หนังสือเสียงธรรมะรวบรวมบทสวดสำคัญและคำบูชาเฉพาะที่ชาวพุทธต้องรู้ พร้อมวิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด
-บทสวดมนต์ประจำวัน
-บทสวดแผ่เมตตา
-บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
-บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
-คำถวายของต่าง ๆ
-ไหว้พระ 9 วัด

สวดแล้วรวย สวดแล้วดี เสริมบารมี สร้างบุญ
เรียบเรียงโดย ภัทรภร นิลเศรษฐี
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ธรรมะ
อ่านโดย สุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมร
ผลิตหนังสือเสียงโดย นายดำ สตูดิโอ

สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close