เลอะแค่นิดหน่อยเอง

หนังสือนิทาน “เลอะแค่นิดหน่อยเอง”
ผลงานของ ชินสุเกะ โยชิทาเกะ (Yoshitake Shinsuke)
สำนักพิมพ์ Amarin Kids

เรื่องราวสุดกวนแฝงอารมณ์ขันของเด็กชายช่างคิดที่มีปัญหากังวลใจ เมื่อเขาฉี่ทีไรเป็นต้องเลอะเสียทุกครั้ง เด็กชายเฝ้าคิดและหวังว่าจะมีใครสักคนที่มีปัญหาเหมือนๆ กันและเข้าใจเขา แต่ยิ่งค้นหาเด็กชายกลับพบว่าทุกๆ คนที่เขาเจอนั้น ล้วนมีปัญหากวนใจ กังวลใจทั้งสิ้น แม้จะไม่ใช่ปัญหาแบบเดียวกันก็ตาม

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close