EP 04 มนุษย์รู้จักอาหารเช้าตั้งแต่เมื่อไหร่

จนปัจจุบัน มนุษย์ยังคงถกเถียงกันว่าอาหารเช้าจำเป็นหรือไม่ เป็นมื้อเปี่ยมประโยชน์ของวัน หรือแท้จริงแล้วเป็นเพียงคำโฆษณาขายสินค้าบางประเภท เรื่องนี้อาจกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยหากเทียบกับประวัติศาสตร์แห่งอาหารเช้าในอดีต

อาทิตย์ละเรื่อง Podcast สัปดาห์นี้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์อาหารเช้า รู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้เคยเป็นเรื่องผิดบาป เป็นสิ่งสงวนสำหรับบางชนชั้น บ้างก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์แสดงถึงการต่อสู้ทางชนชั้น หลากคำถามน่าสนใจ ตลอดจนมนุษย์รู้จักอาหารเช้าตั้งแต่เมื่อไหร่

จากหนังสือ : มองโลกผ่าน (ประวัติศาสตร์) อาหารเช้า
Host : อาทิตย์ ธรรมชาติ

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close