EP 06 ทำไมเผด็จการถึงต่อต้านโลกาภิวัตน์

เมื่อพูดถึงเผด็จการ หลากคำคงผุดขึ้นตามมาในหัวคุณมากมาย บ้างออกอากาศได้ บ้างออกอากาศไม่ได้ เพราะมันเป็นหนึ่งในรูปแบบการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะ แต่ที่เรารู้แน่ชัดตรงกันคือ สิ่งนี้ควบคู่กับการกดขี่ บีบบังคับ ควบคุม และช่างดูไม่น่าเข้ายุคเข้าสมัยกับปัจจุบันเลยพับผ่า!

อาทิตย์ละเรื่อง Podcast สัปดาห์นี้ชวนคุยเรื่องโลกาภิวัตน์กับเผด็จการ คนบ้าอำนาจเหล่านี้มองเรื่องนี้อย่างไร ชื่นชม ชื่นชอบ รังเกียจ ต่อต้าน ตลอดจนการมีอยู่เคียงคู่ยุคสมัยนั้นเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน และหากดูแล้วยากเหลือเกินที่จะคู่กันได้ ทำไมทุกวันนี้ยังคงมี

จากหนังสือ : โลกาปฏิวัติ REVOLT
Host : อาทิตย์ ธรรมชาติ

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close