EP 08 NDE ประสบการณ์เฉียดตายในมุมมองวิทยาศาสตร์

เมื่อพูดถึงชีวิตหลังความตาย ผู้คนมักมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย หนึ่งคือตายแล้วตายเลย ไม่มีอะไรหลังจากนั้น กับอีกหนึ่งบอกว่ามีโลกอีกใบรอเราอยู่ นรก สวรรค์ วิญญาณ เทพ ไปจนถึงผีปีศาจ

ชวนคุยเรื่องจุดเชื่อมต่อระหว่างการมีชีวิตกับความตายอย่าง NDE ประสบการณ์เฉียดตาย ผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มักถ่ายทอดใกล้เคียงกันว่า พวกเขาเดินผ่านอุโมงค์ ลอยคว้าง หรืออาจมีภาพวัยเด็ก พ่อแม่ บรรพบุรุษ ฉายแสดงท่ามกลางแสงขาว จริงแล้วเป็นอย่างไรนะ

ที่สำคัญ วิทยาศาสตร์มองเรื่องนี้อย่างไร

หนังสือ: After หลังความตาย
Host: อาทิตย์ ธรรมชาติ

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close