คำนำผู้เขียนถึงที่มาของบันทึกที่ไม่ได้คาดหวังอะไร นอกจากได้ค้นหาและเรียนรู้ตัวเอง เพื่อหลุดพ้นจากคุกซึมเศร้าที่กักขังมานานหลายปี

หนังสือเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่มีคนบอกต่อมากที่สุด
ผลงานสารคดียอดเยี่ยม รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี พ.ศ.2557
รางวัลชนะเลิศหนังสือดีเด่น ประเภทสารคดี เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12
รางวัลชมเชยประเภทหนังสือสารคดี ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี พ.ศ.2558

เรื่องจริงจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่รับมือกับอาการป่วยอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และคนทั่วไปที่สนใจเรื่องโรคซึมเศร้า หรือบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพราะโรคนี้ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิด
นำเสนอใหม่ในรูปแบบ Audiobook ถ่ายทอดประสบการณ์และอ่านโดยผู้เขียนเอง

เรื่องเล่าจากภูยอดเขาน้ำแข็ง
เขียนโดย ดาวเดียวดาย
สำนักพิมพ์ Amarin
อ่านโดย ดาวเดียวดาย

สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close