ถอดรหัสความสำเร็จจากชีวิตคนดังระดับโลกที่สร้างแรงบันดาลใจ
เพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือผู้ที่คิดต่างจากคนทั่วไป

หนังสือเสียงสำนักพิมพ์ amarin how to รวบรวมแนวคิดของ 49 คนดัง มาให้ผู้อ่านได้นำไปปรับใช้กับวิธีคิดของตัวเอง
เพราะไม่ว่าคุณจะอยากประสบความสำเร็จแบบใด ปัจจัยแรกและปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือ
“วิธีคิดแบบคนที่สำเร็จ”

คิดแบบคนธรรมดาไปทำไม คิดแบบคนที่สำเร็จง่ายกว่า
เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการนิตยสาร Secret
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ฮาวทู
อ่านโดย นันทศักดิ์ สมบูรณ์

สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close