EP. 18 เราต่างมีความพิเศษ

ความรู้สึกไร้ค่าและไม่มั่นใจเป็นความรู้สึกที่ติดตัวกับผู้ป่วยซึมเศร้าและไบโพลาร์ แต่ทุกคนย่อมมีความสามารถและความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร การค้นหาความพิเศษในตัวเองและหยิบออกมาใช้ จะสร้างความภูมิใจให้กับผู้ป่วยได้มากขึ้น

หนังสือเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่มีคนบอกต่อมากที่สุด
ผลงานสารคดียอดเยี่ยม รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี พ.ศ.2557
รางวัลชนะเลิศหนังสือดีเด่น ประเภทสารคดี เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12
รางวัลชมเชยประเภทหนังสือสารคดี ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี พ.ศ.2558

เรื่องจริงจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่รับมือกับอาการป่วยอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และคนทั่วไปที่สนใจเรื่องโรคซึมเศร้า หรือบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพราะโรคนี้ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิด
นำเสนอใหม่ในรูปแบบ Audiobook ถ่ายทอดประสบการณ์และอ่านโดยผู้เขียนเอง

เรื่องเล่าจากภูยอดเขาน้ำแข็ง
เขียนโดย ดาวเดียวดาย
สำนักพิมพ์ Amarin
อ่านโดย ดาวเดียวดาย

สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close