อาชีพ “นักขาย” มักโดนปฏิเสธบ่อยครั้งจนหลายคนล้มเลิกความฝันในการเป็นนักขาย ทั้งที่จริงแล้ว การขายนั้นมีแต่”ได้” และ “ได้” คือ ได้เงิน หากไมได้เงินก็ได้ประสบการณ์ ได้บทเรียน ได้เรียนรู้ ขอเพียงแค่ไม่กลัวการถูกปฏิเสธ เนื้อหาในบทที่สองนี้จึงเน้นปรับทัศนคติที่ต้องใช้ในการขาย

เนื้อหาใน Audiobook เล่มนี้ ไม่ใช่แค่นักขายเท่านั้นที่ต้องรู้ แต่ทุกคนบนโลกนี้ควรรู้! เพราะพูดถึงการขายที่เชื่อมโยงไปถึงจิตวิทยา ศิลปะการอ่านคนและเข้าใจคน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสื่อสารอย่างฉลาดและชนะใจคนได้ ถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาในรูปแบบ Audiobook ที่ฟังง่ายโดยผู้เขียนเอง

เนื้อหาจะปลุกกระตุ้นจิตวิญญาณ “นักขาย” ของคุณให้ฮึกเหิม และปลุกความเชื่อมั่นในระดับที่คุณไม่เคยมีมาก่อน แม้คุณไม่เคยขายหรือไม่เคยคิดจะขาย และจะทำให้คุณตระหนักว่า ถ้าคุณอยากรวย เครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกคือการขาย แต่เครื่องมือที่เหนือกว่าการขายคือการจูงใจ และถึงเวลาแล้วที่คุณต้องกระโดดเข้าไปลองมัน! รับรอง ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ขายได้ทั้งนั้น เพราะสิ่งเดียวที่คุณต้องการคือ “ความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จ” ซึ่งอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว!

ความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จ : Selling Secret
เขียนโดย เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
สำนักพิมพ์ Amarin
อ่านโดย เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล

สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close