EP.9 “การท้าทาย” คือจุดพีคของการขาย

การท้าทายให้ลูกค้ารู้สึกอยากใช้บริการหรือสินค้าของเรา นับเป็นจุดพีคอย่างหนึ่งของการขาย เพราะการอธิบายถึงประโยชน์ และคุณสมบัติของสินค้าเพียงอย่างเดียว อาจกระตุ้นความต้องการของลูกค้าได้ไม่มากพอ

เนื้อหาใน Audiobook เล่มนี้ ไม่ใช่แค่นักขายเท่านั้นที่ต้องรู้ แต่ทุกคนบนโลกนี้ควรรู้! เพราะพูดถึงการขายที่เชื่อมโยงไปถึงจิตวิทยา ศิลปะการอ่านคนและเข้าใจคน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสื่อสารอย่างฉลาดและชนะใจคนได้ ถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาในรูปแบบ Audiobook ที่ฟังง่ายโดยผู้เขียนเอง

เนื้อหาจะปลุกกระตุ้นจิตวิญญาณ “นักขาย” ของคุณให้ฮึกเหิม และปลุกความเชื่อมั่นในระดับที่คุณไม่เคยมีมาก่อน แม้คุณไม่เคยขายหรือไม่เคยคิดจะขาย และจะทำให้คุณตระหนักว่า ถ้าคุณอยากรวย เครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกคือการขาย แต่เครื่องมือที่เหนือกว่าการขายคือการจูงใจ และถึงเวลาแล้วที่คุณต้องกระโดดเข้าไปลองมัน! รับรอง ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ขายได้ทั้งนั้น เพราะสิ่งเดียวที่คุณต้องการคือ “ความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จ” ซึ่งอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว!

ความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จ : Selling Secret
เขียนโดย เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
สำนักพิมพ์ Amarin
อ่านโดย เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล

สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close