“ฉันคิดว่าไม่ว่ากี่ภูผาหรือลำห้วยที่คุณก้าวผ่าน โลกทั้งใบก็คือเกาหลี และทุกคนในนั้นก็คือคนเกาหลี”

นิยายที่พาเราไปสัมผัสกับชีวิตจริงอันแสนขมขื่นของคนเกาหลีสี่ชั่วรุ่นในหนึ่งศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ต่างแสวงหาโชคและความสำเร็จ ไม่ต่างกับเครื่องเล่น “ปาจิงโกะ” ที่ถึงแม้จะมีผู้ชนะแค่เพียงหยิบมือ แต่เราก็ยังคงเลือกเล่นมันต่อไป รวมถึงประวัติศาสตร์อันน่าสลดซึ่งถูกหลงลืมจากโลก แต่ไม่เคยถูกลืมเลือนจากคนเกาหลีผู้ถูกกดขี่

สร้างปรากฏการณ์ด้วยยอดขายในสหรัฐอเมริกามากกว่า 1 ล้านเล่ม และแปลเป็นภาษาต่างๆ 30 ภาษา

ปาจิงโกะ (Pachinko)
ผู้เขียน : อีมินจิน
ผู้แปล : ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close