โลกาปฏิวัติ REVOLT

ในทุกลมหายใจ ยุคสมัยกำลังเปลี่ยนผ่าน เพราะโลกาภิวัตน์ไม่อาจรักษาสัญญาของมัน ทั่วโลกจึงเกิดเจเนอเรชันแห่งการลุกฮือ ระเบียบโลกเก่ากำลังพังทลาย ระเบียบโลกใหม่กำลังเกิดก่อ

แต่เราจะทำสำเร็จได้อย่างไร ในกระแสลมรุนแรงแห่งการปฏิวัติ!

ท่องไปในประวัติศาสตร์อันรุ่มรวยและเจ็บปวดของโลกาภิวัตน์ เพื่อเข้าใจรากเหง้าการปฏิวัติแห่งยุคสมัย เพราะโลกภิวัฒน์คือเหรียญสองด้าน พามนุษยชาติเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมทราม เราไม่อาจกล่าวประณามฝ่ายใดได้เพียงฝ่ายเดียว สำหรับความตกต่ำและความรุนแรงที่โยงใยกันระดับโลก

เรื่อง : โลกาปฏิวัติ REVOLT
ผู้เขียน : นาดาฟ เอยัล
ผู้แปล : เขมลักขณ์ ดีประวัติ
สำนักพิมพ์ : Sophia

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close