Manifest กฎแรงดึงดูด 7 ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนา ที่ต้องประกาศให้จักรวาลได้ยิน!

“เมื่อเราคิดสิ่งไหน สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริง” จริงไหม? หนังสือ Manifest กฎแรงดึงดูด 7 ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนา เขียนโดยคุณ Roxie Nafousi จะเป็นคู่มือสำคัญสำหรับทุกคนที่ปรารถนาจะรู้สึกถึงพลังภายในตัวเองมากขึ้นในชีวิตด้วยการปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอนง่าย ๆ เราจะเข้าใจศิลปะที่แท้จริงของการใช้จิตดลบันดาลและสร้างชีวิตที่เราเฝ้าฝันถึงมาตลอดได้ สำหรับบทความนี้ HOW-TO จะมาถอดบทเรียนที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ให้นักอ่านทุกท่านได้อ่านกันค่ะ Manifest คืออะไร? Manifest หรือ “จิตดลบันดาล” คือความสามารถในการสร้างชีวิตที่สมปรารถนา ดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาให้เข้ามาในชีวิต …