มุมมองของเด็กในนิทานของ “ชินสุเกะ โยชิทาเกะ” ที่ไม่เล็กอย่างที่คิด

โลกใบเล็กของเด็กๆ ในนิทานของชินสุเกะ โยชิทาเกะนั้น ซ่อนหมัดฮุกที่ส่งตรงมาถึงผู้ใหญ่อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว