ค้นหาคำตอบของการทำงานหนักผ่านประวัติศาสตร์ใน “ประวัติศาสตร์แห่งการทำงาน (ไปทำไม)”

“ประวัติศาสตร์แห่งการทำงานหนัก (ไปทำไม)” หนังสือที่จะทำให้คุณรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำงานหนัก (ขนาดนี้)