Book Club : ความเศร้าที่สว่างไสว อ่านและเติบโตไปกับ ความสุขของกะทิ

แบ่งปันมุมมองและความรู้สึกหลังอ่านกับ “ความสุขของกะทิ” และการเดินทางตลอด 20 ปี วรรณกรรมเล่มนี้ทิ้งความงดงามไว้ตลอดเส้นทาง กิจกรรม The Journey of Kati’s Happiness 20 ปี การเดินทางของความสุขไม่รู้จบ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนนักอ่านร่วมย้อนวันวานและเดินทางเข้าไปในความทรงจำของความสุข และการเติบโต ตลอด 20 ปี  จัดขึ้นเมื่อวันที่  20 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา …