รู้ทัน 6 เรื่อง เลี้ยงลูกให้ไกลโรค

อาการเจ็บป่วยพื้นฐานที่พ่อแม่หลายคนมองข้าม อาจทำให้ลูกเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นเพราะไม่ได้พบแพทย์เพื่อรักษาให้ถูกต้อง