รู้ทัน 6 เรื่อง เลี้ยงลูกให้ไกลโรค

อาการเจ็บป่วยพื้นฐานที่พ่อแม่หลายคนมองข้าม อาจทำให้ลูกเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นเพราะไม่ได้พบแพทย์เพื่อรักษาให้ถูกต้อง

ความปลอดภัยของเด็กคือความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ใหญ่

ทุกสถานที่ล้วนมีความเสี่ยง
และจะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นหากสถานที่นั้น
ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออันตรายสำหรับเด็ก

Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close