มองโลกในจุดเดียวกับผู้นำโลกผ่าน “A PROMISED LAND” ฉบับภาษาไทย

ชวนทุกคนมองโลกในระดับสายตาเดียวกับผู้นำ ผ่านบันทึกความทรงจำและตำราผู้นำโลกชั้นเยี่ยม ที่บารัค โอบามา เรียบเรียงและถ่ายทอดด้วยตัวเอง