เดอะเฮเวน คาเฟ่สำหรับผู้ที่โหยหาความตาย

“ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่… เดอะเฮเวน คาเฟ่สำหรับผู้ที่โหยหาความตาย”

กฎกติกาง่ายๆ เพียงสองข้อที่เราจะแจ้งให้ทราบคือ หนึ่ง ก่อนจะถึงเวลาฆ่าตัวตาย ทางเราจะเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน อยากทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ อยากกินอะไรก็กินได้เป็นเวลาห้าวัน และสอง สมาชิกจะต้องเขียนข้อความต่างหลักฐาน เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ หากเกิดกรณีที่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จว่า “การตายนี้ฉันเป็นคนเลือกเอง”

*หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมและอาจส่งผลกระทบทางจิตใจได้

เรื่อง : เดอะเฮเวน คาเฟ่สำหรับผู้ที่โหยหาความตาย
ผู้เขียน : ชองแฮยอน
ผู้แปล : นัชชา กัมภูสิริพงษ์
สำนักพิมพ์ : Piccolo

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close