ฉันจะข้ามเวลาไปหาเธอ

“เมื่อได้พบปาฏิหาริย์ครั้งหนึ่งแล้ว ปาฏิหาริย์นั้นจะโอบกอดเราไปทั้งชีวิต”

เรื่องราวของ ‘ซงอึนยู’ เด็กหญิงวัยสิบห้าปี ถูกบังคับให้เขียนจดหมายถึงตัวเองในอีกหนึ่งปีข้างหน้า แต่จดหมายนั้นกลับย้อนเวลาส่งไปหา ‘โจอึนยู’ ในปี ค.ศ.1982

ทั้ง ‘อึนยู’ และ ‘อึนยู’ เขียนจดหมายโต้ตอบกันอีกหลายฉบับจนเกิดความผูกพัน โจอึนยูสัญญาว่าจะช่วยตามหาแม่ของซงอึนยูให้พบ

นำไปสู่เรื่องราวดุจดั่งปาฏิหาริย์ ที่ไม่ว่าใคร…ก็นึกไม่ถึง

เรื่อง : ฉันจะข้ามเวลาไปหาเธอ
ผู้เขียน : อีกดนิม
ผู้แปล : ฑิตยา ปิยภัณฑ์
สำนักพิมพ์ : Piccolo

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close