ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์

คนหนึ่งกุมอำนาจทางการทหาร คนหนึ่งกุมอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน คนหนึ่งแสร้งเป็นพวกตัดแขนเสื้อเพื่อเข้าหา คนหนึ่งหลีกลี้หนีหน้าพวกตัดแขนเสื้อ ทว่ากลับตัดแขนเสื้อเสียเอง

เรื่องราวการเมือง ชิงไหวพริบอีกเรื่องที่คุณควรอ่าน เพราะนอกจากความตั้งใจที่จะรักษาบ้านเมืองแล้ว การจีบคนงามเองก็ไม่แคล้วจะต้องทำเช่นกัน!

เรื่อง : ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์
ผู้เขียน : หรูซื่อหว่อเหวิน
ผู้แปล : เจ้าเจิน
สำนักพิมพ์ : Rose

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close