BTS Marketing กลยุทธ์ครองตลาดโลก

เกินครึ่งโลกล้วนรู้จัก BTS อะไรคือเหตุผลที่ทำให้บอยแบนด์วงนี้ครองโลก?

เรื่องราวการเดินหมากอันเหนือชั้นที่ทำให้ BTS บอยแบนด์จากต้นสังกัดเล็ก ๆ ในเกาหลีใต้กลายเป็นแบรนด์ของโลกที่ทรงอิทธิพลทั้งมิติเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ

BTS Marketing กลยุทธ์ครองตลาดโลก
ผู้เขียน : พัคฮยองจุน
ผู้แปล : นาริฐา สุขประมาณ
สำนักพิมพ์ : Amarin Howto

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close