หนังสือที่จะทำให้คุณกลับมาเชื่อมั่นใน “การเมืองที่ดี” อีกครั้ง

บันทึกความทรงจำเล่มแรกในการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของสหรัฐอเมริกา จากหนุ่มน้อยผู้แสวงหาตัวตน สู่ศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย นักพัฒนาชุมชน วุฒิสภา จนครองตำแหน่งผู้นำโลกเสรีสองสมัย

A Promised Land บารัค โอบามา
ผู้เขียน : บารัค โอบามา
ผู้แปล : นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี
สำนักพิมพ์ : Sophia

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close