เพราะไม่มีอะไร จึง “มีอะไร”

ทำไมมูจิไม่ต้องติดป้ายแบรนด์ ผู้คนก็อยากเอาตัวเข้าไปอยู่ในความเรียบง่ายที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่แหละมูจิ !

ความลับของการสร้างแบรนด์มูจิให้แข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกซึ่งเป็นสินค้าดีไซน์เรียบง่าย สีเอิร์ธโทน หากแต่เป็นการส่งออก “จิตวิญญาณมูจิ (Mujism)” ให้หยั่งรากลึกลงในใจผู้คน แม้ในสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากญี่ปุ่นสุดขั้ว ถึงขั้นแค่เห็นสินค้าก็รู้ทันทีว่า “นี่แหละมูจิ” โดยไม่ต้องมีป้ายแบรนด์

เพราะไม่มีอะไร จึง “มีอะไร”
ผู้เขียน : ทาดามิตสึ มัตสึอิ
ผู้แปล : ธนัญ พลแสน
สำนักพิมพ์ : Amarin Howto

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close