ศิลปะแห่งการผัดวันประกันพรุ่ง

คู่มือการอืดอาด ยืดยาด และผัดผ่อนอันทรงประสิทธิภาพ
เลิกผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ใช่ไหม ก็ใช้ประโยชน์จากมันเสียสิ…

เทคนิคที่ชี้ให้เห็นว่า นักผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่คนที่ไม่ทำอะไรเลย ทั้งยังทำอะไรสำเร็จลุล่วงไม่ไปน้อยเลยด้วยซ้ำ เพียงแต่สิ่งที่พวกเขาทำกลับไม่ใช่สิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเท่านั้นเอง

ศิลปะแห่งการผัดวันประกันพรุ่ง
ผู้เขียน : จอห์น เพอร์รี่
ผู้แปล : จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์
สำนักพิมพ์ : Amarin HOW-TO

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close