Special Interview คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ กับผลงานเขียนเล่มใหม่ !

เมื่อการตลาดเป็นส่วนสำคัญของทุกธุรกิจ และหากธุรกิจมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยนำ Marketing Frameworks หรือกรอบการตลาดที่ชัดเจนมาเป็นเข็มทิศนำทางเพื่อให้นักธุรกิจและนักการตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่า Marketing Frameworks จะมีมากมายหลายรูปแบบ แต่ก็พบว่ามีหลายโจทย์ธุรกิจที่ยังไม่มี Marketing Frameworks รองรับ นี่จึงเป็นที่มาของหนังสือ “50 Marketing Frameworks มองการตลาดภาพใหญ่ ให้ธุรกิจไปถูกทิศ” เขียนโดย คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ ที่ได้รวบรวม Marketing Frameworks ที่มีกระจัดกระจาย และออกแบบใหม่ให้ตอบโจทย์สำคัญของทุกธุรกิจทั้งระบบ Nak Talk ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ Special Interview คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ กับผลงานเขียนเล่มใหม่ “50 Marketing Frameworks มองการตลาดภาพใหญ่ ให้ธุรกิจไปถูกทิศ เราไปติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษนี้พร้อมกั
ทำความรู้จักคุณจิตติพงศ์ มือโปรด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของไทย

ในวงการการตลาด น้อยคนที่จะไม่รู้จักคุณจิตติพงศ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดและเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้องค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนเทคโนโลยีสำหรับทำการตลาด การขาย และการทำธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคม MarTech Association Thailand ซึ่งมีบทบาทขับเคลื่อนสมาชิกที่เป็นสตาร์ทอัพ หรือเป็นผู้ประกอบการด้าน MarTech เพื่อให้ขับเคลื่อนองค์กรสู่ระดับประเทศและระดับโลก

ก่อนจะเป็นหนังสือ “50 Marketing Frameworks มองการตลาดภาพใหญ่ ให้ธุรกิจไปถูกทิศ”

คุณจิตติพงศ์เล่าถึงการทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีความซับซ้อน และพฤติกรรมของลูกค้าเองก็ซับซ้อนเช่นกัน รวมถึงมีช่องทางขายที่หลากหลาย ความท้าทายเหล่านี้นำมาสู่การทำงานของนักการตลาดที่ค่อนข้างยาก ต้องศึกษาข้อมูลและไล่ตามความรู้ต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้เกิดการท่วมท้นของข้อมูลจนทำให้นักการตลาดลังเลและสับสนว่า จะมีกรอบการทำงานด้านการตลาดในแต่ละขั้นตอนของแต่ละธุรกิจอย่างไร

“ผมในฐาะที่ทำงานด้านการตลาดมามากกว่า 20 ปี ศึกษาแนวคิดการตลาด Frameworks ที่มาจากทั่วโลกนานหลายปี ผมเห็นว่าในหลาย ๆ โจทย์ธุรกิจสามารถใช้ Frameworks หรือกรอบการตลาด เข้าไปควบคุม เข้าไปวางแผนการตลาด ทำให้นักการตลาด เจ้าของกิจการ นักธุรกิจทำงานง่ายขึ้น มีระบบแบบแผน ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ประสิทธิภาพด้านการตลาดดีขึ้น จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้”

หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรและคิดค้น Frameworks ใหม่ ๆ เพื่อตอบทุกโจทย์ธุรกิจและการตลาด ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะทำการตลาดขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ขายสินค้าในช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เล่มนี้ได้รวบรวม Frameworks สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตด้วยการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ Pain Point ให้คนที่อยากทำธุรกิจหรือทำธุรกิจด้วย “50 Marketing Frameworks มองการตลาดภาพใหญ่ ให้ธุรกิจไปถูกทิศ”

ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การบอก Frameworks ที่สอดคล้องกับขั้นตอนการทำการตลาด และการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) โดยมี Frameworks ตั้งแต่ผู้ที่เริ่มทำธุรกิจ การสำรวจตลาด การวางแผนการตลาดแบบทั่วไป จนถึงการบริหารช่องทางการตลาด และยังครอบคลุม Frameworks ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาด

“โดยรวมแล้วนะครับ หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เริ่มธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจลูกค้า ไปจนถึงธุรกิจที่เปิดตัวไปแล้ว ทำการตลาดช่องทางต่าง ๆ เก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารลูกค้าหลังการขาย จัดการข้อมูลลูกค้าแบบองค์รวม ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่ในขั้นไหนครับ”

ข้อแนะนำในการมองการตลาดด้วย Marketing Frameworks

ปกติแล้วการบริหารธุรกิจต้องมีกรอบการทำงานที่ชัดเจน นักการตลาดก็เช่นกัน การมี Frameworks เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อช่วยสร้างไอเดียใหม่ ๆ จึงเป็นตัวช่วยสำคัญให้การทำงานชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางแผนไว้มากขึ้น

ยิ่งยุคปัจจุบัน การแข่งขันในการทำธุรกิจ การจัดการข้อมูลลูกค้า ความท้าทายจากพฤติกรรมของลูกค้าที่ซับซ้อน และการเชื่อมต่อหลากหลายช่องทาง ส่งผลให้รูปแบบการทำการตลาดมีความไม่แน่นอน ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ทำให้นักการตลาดยากลำบากในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือสร้างมาตรฐานการทำงาน

“หนังสือ 50 Marketing Frameworks มองการตลาดภาพใหญ่ ให้ธุรกิจไปถูกทิศ ผมคัดสรร กลั่นกรอง และคิดค้นขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นคัมภีร์หรือหนังสือสามัญประจำบ้าน เมื่อเกิดปัญหาทางธุรกิจ ปัญหาทางการตลาด หรือมีไอเดียใหม่ ๆ ที่อยากทำ ให้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็นแหล่งอ้างอิงในการช่วยวางแผนและกำหนดกรอบการทำงาน ทำให้ทุ่นเวลา ลดคนทำงาน และวัดผลการทำการตลาดได้แม่นยำ มีวิธีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักการตลาด เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ทุกประเภทครับ”

การเข้ามามีบทบาทของ Marketing Frameworks ในการทำธุรกิจ

รูปแบบการทำการตลาดในอนาคตมีความซับซ้อน มีการแข่งขันข้ามพรมแดน มีข้อจำกัดจากการขายสินค้นในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Marketplace หรือ Social Media ต่างมีข้อจำกัดในการทำโฆษณา ความแม่นยำ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น รวมถึงเรื่องข้อจำกัดทางกฎหมายที่จำเป็นต้องบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ดังนั้น การใช้ Frameworks ให้ครอบคลุมการทำงาน จะทำให้พนักงานส่วนต่าง ๆ ในองค์กร เข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมถึงนักการตลาด ไม่ว่าจะทำงานเองหรือทำงานกับบริษัทเอเจนซี่ต่าง ๆ จะเข้าใจหรือมีเช็คลิสต์เพื่อให้เห็นสิ่งสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนผ่าน Marketing Frameworks

“ความท้าทายของธุรกิจ ไม่ได้อยู่ที่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเดียว หรือธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมาก ธุรกิจขนาดเล็กที่มีระบบการทำงานที่ดี มีการกำหนด Marketing Frameworks ที่ชัดเจนก็จะทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนและรวดเร็วเช่นกัน”

ทิ้งทายถึงแฟนหนังสือ “50 Marketing Frameworks มองการตลาดภาพใหญ่ ให้ธุรกิจไปถูกทิศ”

คุณจิตติพงษ์ฝากถึงแฟน ๆ หนังสือเล่มใหม่ว่า “หนังสือ 50 Marketing Frameworks มองการตลาดภาพใหญ่ ให้ธุรกิจไปถูกทิศ เป็นเหมือนคัมภีร์ในการทำธุรกิจตั้งแต่ยังไม่มีไอเดีย ไปจนถึงเริ่มทำธุรกิจ ทำการตลาด ทำการขาย เก็บข้อมูลลูกค้า บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เล่มนี้จึงเป็นคัมภีร์ของนักการตลาดยุคใหม่ที่ไม่ควรพลาด ไม่มีการลงทุนในสิ่งไหนที่ยั่งยืนเท่ากับการลงทุนในความรู้ รับรองว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน”

แม้ว่าโลกการตลาดยุคปัจจุบันจะต้องเผชิญความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงจนหลายธุรกิจต้องพบกับความมืดมิดไม่เห็นทาง ความต้องการของลูกค้า และการแข่งขันจากผู้เล่นในธุรกิจเดียวกันที่เป็นเหมือนคลื่นลมรุนแรงที่ซัดธุรกิจให้หลงทางได้ง่าย ๆ แต่ Marketing Frameworks คือตัวช่วยนำทางนักการตลาดทั้งมือเก๋าและมือใหม่ให้ทำงานได้ตรงเป้าและถูกจุดมากกว่าที่เคย  

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย Shortcut

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close