POST CORONA โอกาสของชีวิตและธุรกิจ

“ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนานหลายศตวรรษ แต่แล้วหลายทศวรรษพลันเกิดขึ้นได้ในไม่กี่สัปดาห์ นี่คือสิ่งที่โควิด-19 แผลงฤทธิ์ใส่โลกของเรา”

ด้านชีวิต ทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน การซื้อของ การหาหมอ ไปจนถึงการศึกษา เราจะเห็นภาพรวมว่าชีวิตจากนี้ของเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน . ด้านธุรกิจ ไวรัสโคโรนาพลิกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไปมหาศาล “สก็อตต์ แกลโลเวย์” ใช้ประสบการณ์จากการเป็นศาสตราจารย์ด้านการตลาดและเจ้าของกิจการ ฉายภาพโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป เราจะรู้เท่าทันเกมของยักษ์ใหญ่ในตลาด ได้บทเรียนจากธุรกิจที่ล้มเหลว และเห็นอนาคตอันสดใสของดิสรัปเตอร์ที่ใช้กระบวนท่าเป็น

ด้านสังคม เราจะได้เห็นราคาที่ต้องจ่ายจากการเลือกที่ผิดพลาดในอดีต เมื่อโควิด-19 เข้าโจมตี มันก็เผยให้เห็นผลเลวร้ายเร็วขึ้น เรากำลังเผชิญหน้ากับห้วงเวลาที่ความเหลื่อมล้ำถ่างออกอย่างรุนแรง และอยู่ท่ามกลางความไม่ไว้ใจในสถาบันทางสังคม

แล้วเราควรทำอย่างไรในโลกที่ไม่เหมือนเดิมใบนี้…

“แกลโลเวย์” แนะแนวทางสำคัญในการพลิกวิกฤตครั้งใหญ่ให้เป็นโอกาส ทั้งในมิติของชีวิตส่วนตัว ธุรกิจ และสังคมวงกว้าง ยิ่งวิกฤตหนักมากเท่าไร โอกาสก็ใหญ่ขึ้นเท่านั้น นี่คือหนังสือที่ให้ทั้งคำเตือนและความหวังอย่างที่สุด ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด!

เรื่อง : POST CORONA โอกาสของชีวิตและธุรกิจ
ผู้เขียน : สก็อตต์ แกลโลเวย์
ผู้แปล : สุวิชชา จันทร
สำนักพิมพ์ : howto

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close