พลังภายในคำพูด

คนฉลาดใช้หัวใจเหมือนกระจก ไม่วางคำกล่าวร้ายไว้ในความคิด ใช้คำพูดจากหัวใจเพียงคำเดียว เยียวยาบาดแผลระหว่างตนและผู้อื่น

ศาสตร์แห่งวาทศิลป์เก่าแก่จากปราชญ์ตะวันตกและนักคิดตะวันออก ที่ช่วยให้คำพูดของคุณประทับอยู่ในใจคนฟังไม่รู้ลืม ด้วยเทคนิค 8 ขั้นตอนที่จุดประกายให้คุณเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดในการเลือกใช้ถ้อยคำให้สื่อสารออกมาจากใจแล้วส่งผ่านความรู้สึกต่อไปถึงใจของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสังเกต การตั้งคำถาม การคิดอย่างสร้างสรรค์ ไปจนถึงการเลือกใช้ถ้อยคำอย่างมีศิลปะ

I PURPLE YOU! หนังสือที่ V BTS อ่าน (แทฮยองอ่าน) ติดอันดับ BESTSELLER ในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น

เรื่อง : พลังภายในคำพูด
ผู้เขียน : ชินโดฮยอน & ยุนนารู
ผู้แปล : สิริกร สังขพันธ์
สำนักพิมพ์ : howto

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close