เขียนให้คนยอมใจ ได้ผลตามที่คิด

เหนือกว่าการเขียนให้อ่าน คือเขียนให้คนทำตามที่เราต้องการ!

“เขียนให้คนยอมใจ ได้ผลตามที่คิด” ที่สุดของพลังการเขียน คือการเขียนให้คนลงมือทำ ผลงานโดย Mentalist DaiGo อัจฉริยะนักอ่านใจ ที่มียอดขายกว่า 1 แสนเล่มในญี่ปุ่น

Mentalist DaiGo นักเขียนเชิงจิตวิทยาอันดับ 1 ของญี่ปุ่น จะมอบสุดยอดทักษะของการเขียนแบบจิตนิยม ผสานศาสตร์การอ่านใจที่หาไม่ได้จากชั้นเรียนราคาแพง หลักการ กระตุ้นจินตนาการ สะกิดใจผู้อ่าน โน้มน้าวใจให้ลงมือทำทันที แตกออกเป็นหลากเทคนิคที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงใจ และกระตุ้นการกระทำของอีกฝ่ายแม้ไม่เคยเจอกันมาก่อน

ไม่ว่าจะคุณจะเป็นนักขาย นักการตลาด นักโฆษณา นักเรียน พนักงาน ผู้บริหาร หรืออินฟลูเอนเซอร์ เทคนิคการเขียนให้คนลงมือทำจะเปลี่ยนเกมอาชีพของคุณได้เลย!

เรื่อง : เขียนให้คนยอมใจ ได้ผลตามที่คิด
ผู้เขียน : Mentalist Daigo
ผู้แปล : รัตนาภรณ์ วานิชย์หานนท์
สำนักพิมพ์ : howto

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close