ญี่ปุ่นใหม่ พลิกเกมธุรกิจพิชิตโลก

“ญี่ปุ่นใหม่ พลิกเกมธุรกิจพิชิตโลก”
สองทศวรรษที่สูญหาย แท้จริงคือการพลิกกลยุทธ์ทุกหย่อมหญ้า ในความช้า ไม่ทิ้งอัตลักษณ์แห่งความประณีต ญี่ปุ่นโอบรับวิถีใหม่เพื่อแทรกซึมเข้าสู่ใจกลางของธุรกิจทั้งโลก