เลี้ยงลูกเติบโตด้วยนิทาน เรื่องที่พ่อแม่จะช่วยให้ลูกเก่ง ดี มี EF ตลอดชีวิต

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของนิทานประกอบภาพสำหรับเด็กไว้ในหนังสือ “เลี้ยงลูกเติบโตด้วยนิทาน” ว่า นิทานประกอบภาพสำหรับเด็กประกอบด้วย 2 องค์ประกอบสำคัญคือ เนื้อเรื่องกับไวยากรณ์ของการเขียนเรื่อง เนื้อเรื่องเป็นส่วนที่นักเขียนนักวาดสร้างขึ้น แต่เนื้อหาเป็นหน้าที่ของเรา คำว่าหน้าที่ของเรานี้จะว่าไปคือหน้าที่ของเด็ก ๆ จึงพูดเสมอว่า หากทำได้ อย่าพยายามตีความแทนเด็ก ๆ ปล่อยเขาคิดเอาเองบ้างว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร เขาเก็บเกี่ยวอะไรได้จากนิทานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเขา

จากองค์ประกอบสำคัญของนิทานจะเห็นได้ว่า การอ่านนิทานเป็นเรื่องทำได้ง่ายที่สุดในโลก เด็ก ๆ สามารถอ่านและจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อสมองและพัฒนาการดี ๆ อีกหลายด้านที่จะตามมา โดยเฉพาะ “การสร้างพ่อแม่ที่มีอยู่จริง” เพราะตัวหนังสือและกิจกรรมการอ่านช่วงก่อนนอนจะดึงพ่อแม่จากหน้าที่การงานทุกชนิดเพื่อใช้เวลาสงบ ๆ กับลูก ส่งผลให้พวกเขาว่านอนสอนง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ

เมื่อการอ่านนิทานกับลูกช่วยสร้างพ่อแม่ที่มีอยู่จริงแล้ว เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จังหวะผ่านการกำหนดจังหวะการอ่านนิทานก่อนนอนให้ตรงเวลาทุกคืนของพ่อแม่ เด็กจะรอ การรอคือมีพ่อแม่ที่มีอยู่จริง ซึ่งจะปรากฏตัวตรงเวลา

เด็ก ๆ จะสร้างจุดเชื่อมประสาทมากมายทุกคืน บางตำราบอกว่ามีมากถึง 40,000 จุดต่อวินาที การอ่านทำให้จุดเชื่อมต่อเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายมหาศาล เป็นฐานของทักษะ EF (Executive Function) ทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตนเอง ความจำใช้งาน และการคิดยืดหยุ่น ซึ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในวันข้างหน้า

นอกจากนั้น การเลี้ยงลูกให้เติบโตด้วยนิทาน ไม่จำเป็นต้องอ่านนิทานเรื่องใหม่เสมอไป สามารถอ่านเล่มเดิมซ้ำ ๆ ได้ เพราะจุดเชื่อมต่อเส้นประสาทจะกระจายตัวออกไปทุกคืน ตัวละครในคืนนี้จะไม่เหมือนเมื่อคืน และตัวละครพรุ่งนี้จะไม่เหมือนตัวละครคืนนี้

การอ่านนิทานให้เด็ก ๆ ฟัง ใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีต่อเล่ม แต่ผลที่ได้และความสุขในครอบครัวนั้นจะได้รับมหาศาล เพราะจะได้เรียนรู้ภาษาและสำนวนที่ดีจากนิทาน น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักของพ่อแม่ ในขณะเดียวกัน เด็ก ๆ จะได้สัมผัสความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกอีกด้วย

พื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ คือความแตกฉานทางภาษาและความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้มีหน้าที่ก่อรากวางฐานให้เด็ก ๆ คือ “ครอบครัว” โดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตลูกโดยตรง นิทานจึงเป็นสื่อกลางที่ดีสำหรับการวางพื้นฐานสำคัญให้แก่ลูก เพราะเด็กที่เรียนรู้ภาษาทางหูผ่านการฟังในขณะที่นั่งอยู่บนตักอันอบอุ่นของแม่ มีพลังการเรียนรู้สูงกว่าหลายเท่านัก ซึ่งจะส่งผลให้ให้ลูกเก่ง ดี มี EF ตลอดชีวิตได้อีกด้วย

                        บทความโดย Amarin Kids

บทความอื่น ๆ

รวมหนังสือนิทานที่คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำกว่า 50 เรื่อง!

พัฒนา “ทักษะEF” ให้ลูกได้ไม่ยาก ด้วยการ “เลี้ยงลูกด้วยนิทาน”

จะเริ่มอ่านนิทานให้ลูกฟังต้องทำยังไง ? : วิธีง่ายๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ทำตามได้ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close