Exclusive Interview [คิมรันโด] ทศวรรษที่เปลี่ยนผ่าน กับความเจ็บปวดของหนุ่มสาวที่ไม่เคยเลือนหาย

ผ่านมา 10 ปี วัยรุ่นยุคนี้จะค้นหาฤดูที่ผลิบานอย่างไร คิมรันโด ผู้เขียน เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด มาพบปะนักอ่านชาวไทยในกิจกรรม Talk ‘เราต่างมีฤดูกาลที่ผลิบานเป็นของตัวเอง’ ณ House Samyan ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในโอกาสดีๆ แบบนี้ ทาง Springbooks …

Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close