Exclusive Interview [คิมรันโด] ทศวรรษที่เปลี่ยนผ่าน กับความเจ็บปวดของหนุ่มสาวที่ไม่เคยเลือนหาย

ผ่านมา 10 ปี วัยรุ่นยุคนี้จะค้นหาฤดูที่ผลิบานอย่างไร คิมรันโด ผู้เขียน เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด มาพบปะนักอ่านชาวไทยในกิจกรรม Talk ‘เราต่างมีฤดูกาลที่ผลิบานเป็นของตัวเอง’ ณ House Samyan ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในโอกาสดีๆ แบบนี้ ทาง Springbooks …

“ความปรารถนา” หลักปรัชญาแห่งความมั่งคั่งและความสำเร็จสู่ความร่ำรวย

คนที่มีความคิด “ใฝ่หาเงิน” จะมีความคิดที่เปี่ยมด้วย “ความปรารถนา” จนมองเห็นภาพตัวเองครอบครองเงินทองเหล่านั้น ซึ่งหากทำตามหกขั้นตอนวิธีเปลี่ยนความปรารถนาที่จะมั่งคั่งให้กลายเป็นสิ่งจับต้องได้ การสั่งสมความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ลาภลอย หรือโชค แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ร่ำรวยต่างเริ่มต้นจากฝัน หวัง อยาก ปรารถนา และวางแผนประมาณหนึ่งก่อนที่จะได้เงินทองนั้นมา “ความปรารถนา” หลักปรัชญาแห่งความมั่งคั่งและความสำเร็จสู่ความร่ำรวย พร้อมปลูกสร้างจิตใจฝักใฝ่ความสำเร็จนั้นให้คุณแล้ว ! “ความปรารถนา” หลักปรัชญาแห่งความมั่งคั่งและความสำเร็จสู่ความร่ำรวย เป็นวิธีเปลี่ยน“ความปรารถนา” ที่จะมั่งคั่งให้กลายเป็นสิ่งจับต้องได้ ประกอบด้วยหกขั้นตอนที่ทำตามได้ง่าย ๆ และใช้ได้กับความมั่งคั่งทุกรูปแบบที่ต้องการ …

อย่าด่วนเชื่อเรื่องใด ๆ ถ้ายังไม่ Rethink คิดหลายชั้น !

เรามักเคยได้ยินคำแนะนำหรือคำกล่าวจากหนังสือพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นวาทะหรือเทคนิคสูตรสำเร็จที่แนะนำว่า “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” สิ่งใด แน่นอนว่าคำแนะนำเหล่านั้นมีเจตนาที่ดี แต่หลายคนก็นำไปใช้แบบคัดลอกทั้งหมดโดยไม่พิจารณาเงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมของตัวเอง หรืออาจตีความผิดจนเกิดเรื่องร้ายแรงต่อตนเองและผู้อื่น ดังนั้น อย่าด่วนเชื่อเรื่องใด ๆ ถ้ายังไม่ Rethink คิดหลายชั้น ! แล้วทุกความพยายามของคุณจะพบความสำเร็จอยู่ปลายทาง Rethink ชีวิตและความสัมพันธ์ อย่าด่วนเชื่อเรื่องใด ๆ ถ้ายังไม่ Rethink คิดหลายชั้น ! …

Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close