Special Interview พิม หวังเดชะวัฒน์ นักเขียนไทยกับความสำเร็จจากหน้ากระดาษ สู่บทซีรีส์บน Netflix

ความทรงจำมีประโยชน์อะไร แม้แต่ความทรงจำดีๆ ก็ยังทำให้เราเจ็บปวด อดีตไม่อาจเยียวยาได้… แต่หากย้อนเวลากลับไปเพื่อตามหาสิ่งที่ขาดหายได้ คุณจะเลือกเส้นทางนี้หรือไม่ ชวนพูดคุยกับ พิม หวังเดชะวัฒน์ ถึงเรื่องราวเบื้องหลังของหนังสือ The Moon Represents My Heart เราต่างเป็นดวงจันทร์อันโดดเดี่ยว ซึ่งเธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวโดยตั้งต้นจากประสบการณ์ชีวิตของตนเอง สู่นิยายขายดีที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างซีรีส์บน Netflix The Moon Represents My Heart เราต่างเป็นดวงจันทร์อันโดดเดี่ยว …

Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close