Manifest กฎแรงดึงดูด 7 ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนา ที่ต้องประกาศให้จักรวาลได้ยิน!

“เมื่อเราคิดสิ่งไหน สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริง” จริงไหม? หนังสือ Manifest กฎแรงดึงดูด 7 ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนา เขียนโดยคุณ Roxie Nafousi จะเป็นคู่มือสำคัญสำหรับทุกคนที่ปรารถนาจะรู้สึกถึงพลังภายในตัวเองมากขึ้นในชีวิตด้วยการปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอนง่าย ๆ เราจะเข้าใจศิลปะที่แท้จริงของการใช้จิตดลบันดาลและสร้างชีวิตที่เราเฝ้าฝันถึงมาตลอดได้ สำหรับบทความนี้ HOW-TO จะมาถอดบทเรียนที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ให้นักอ่านทุกท่านได้อ่านกันค่ะ Manifest คืออะไร? Manifest หรือ “จิตดลบันดาล” คือความสามารถในการสร้างชีวิตที่สมปรารถนา ดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาให้เข้ามาในชีวิต …

อย่าด่วนเชื่อเรื่องใด ๆ ถ้ายังไม่ Rethink คิดหลายชั้น !

เรามักเคยได้ยินคำแนะนำหรือคำกล่าวจากหนังสือพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นวาทะหรือเทคนิคสูตรสำเร็จที่แนะนำว่า “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” สิ่งใด แน่นอนว่าคำแนะนำเหล่านั้นมีเจตนาที่ดี แต่หลายคนก็นำไปใช้แบบคัดลอกทั้งหมดโดยไม่พิจารณาเงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมของตัวเอง หรืออาจตีความผิดจนเกิดเรื่องร้ายแรงต่อตนเองและผู้อื่น ดังนั้น อย่าด่วนเชื่อเรื่องใด ๆ ถ้ายังไม่ Rethink คิดหลายชั้น ! แล้วทุกความพยายามของคุณจะพบความสำเร็จอยู่ปลายทาง Rethink ชีวิตและความสัมพันธ์ อย่าด่วนเชื่อเรื่องใด ๆ ถ้ายังไม่ Rethink คิดหลายชั้น ! …

Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close